DẦU NHỚT MOBIL

DẦU NHỚT TOTAL

DẦU NHỚT MOTUL

CÁC LOẠI DẦU KHÁC

thông tin liên hệ
ông hoàng văn hiển
Giám Đốc
0934 328 799 - 0919 105 420

ông đỗ văn mạnh
PGĐ Kinh Doanh
0902 269 338 - 0904 473 468

-

DẦU NHỚT MOBIL

MOBIL SUPER 1000 X2 15W-40
MOBIL SUPER 1000 X2 15W-40
MOBIL SUPER 2000 X2 10W-40
MOBIL SUPER 2000 X2 10W-40
Mobil Delvac Synthetic Transmission Fluid 50
Mobil Delvac Synthetic Transmission Flui...
Mobil Delvac 1330
Mobil Delvac 1330
Mobil Delvac 1 5W-40
Mobil Delvac 1 5W-40
Mobil 1 0W -40
Mobil 1 0W -40
Mobil SHC 629
Mobil SHC 629
Mobil Synth lubricant
Mobil Synth lubricant
MOBILGARD™ 300
MOBILGARD™ 300
MOBILGARD™ M40 SERIES
MOBILGARD™ M40 SERIES
MOBILGARD™ 570
MOBILGARD™ 570
MOBILGARD™ 5100
MOBILGARD™ 5100

DẦU NHỚT TOTAL

Dầu thủy lực Azolla ZS 32-46-68
Dầu thủy lực Azolla ZS 32-46-68
Dầu động cơ diesel Total Rubia TIR 6400 15W40
Dầu động cơ diesel Total Rubia TIR 6400...
Total ATF Dexron III
Total ATF Dexron III
Total ATF Dexron III
Total ATF Dexron III
Total EP 85W-140
Total EP 85W-140
Total EP 85W-140
Total EP 85W-140
Total Rubia G 13 40
Total Rubia G 13 40
Total Rubia G 13 40
Total Rubia G 13 40
Total EP 85W-90
Total EP 85W-90
Total EP 85W-90
Total EP 85W-90

DẦU NHỚ MOTUL

Dầu máy nén khí Vis 32 - 46 - 68
Dầu máy nén khí Vis 32 - 46 - 68
Dầu đường trượt Rubric RU 32 - 46 - 68
Dầu đường trượt Rubric RU 32 - 46 - 68
Dầu Tuabin Safrotate 32 - 46 - 68
Dầu Tuabin Safrotate 32 - 46 - 68
Dầu tuần Hoàn Rubric 100 - 150 - 220
Dầu tuần Hoàn Rubric 100 - 150 - 220
Dầu cắt gọt Lubrilis 7225
Dầu cắt gọt Lubrilis 7225
Dầu truyền nhiệt Supracal 32
Dầu truyền nhiệt Supracal 32
Dầu bánh răng Supragear MPL 150 - 220 - 320 - 460
Dầu bánh răng Supragear MPL 150 - 220 -...
Dầu động cơ GD - Power Extra 15W 40
Dầu động cơ GD - Power Extra 15W 40
Dầu thủy lực Rubric 32-46-68
Dầu thủy lực Rubric 32-46-68
Mỡ bôi trơn Irix LSM 150 - 151 - 152
Mỡ bôi trơn Irix LSM 150 - 151 - 152