DẦU NHỚT MOBIL

DẦU NHỚT TOTAL

DẦU NHỚT MOTUL

CÁC LOẠI DẦU KHÁC

thông tin liên hệ
ông hoàng văn hiển
Giám Đốc - 0934 328 799

ông đỗ văn mạnh
PGĐ Kinh Doanh - 0902 269 338

-

Chia sẻ lên:
MOBILGARD™ 570

MOBILGARD™ 570

Mô tả chi tiết

 

MOBILGARD™ 570

 

Đặc tính tiêu biểu

 

Cấp độ nhớt SAE

50

Tỷ trọng ở 15ºC

0.937

Điểm chớp cháy, ºC, ASTM D 92

256

Điểm đông đặc, ºC, ASTM D 97

-9

Độ nhớt, ASTM D 445

 

cSt, ở 40 ºC

222

cSt, ở 100 ºC

20

Chỉ số độ nhớt, ASTM D 2270

104

TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896

70


Xem thêm các sản phẩm liên quan
MOBILGARD™ 12 SERIES
MOBILGARD™ 12 SERIES
MOBILGARD™ 300
MOBILGARD™ 300
MOBILGARD™ 450 NC
MOBILGARD™ 450 NC
MOBILGARD™ M30 SERIES
MOBILGARD™ M30 SERIES
MOBILGARD™ M40 SERIES
MOBILGARD™ M40 SERIES
MOBILGARD™ 570
MOBILGARD™ 570
MOBILGARD™ 5100
MOBILGARD™ 5100
MOBILGARD™ 560 VS
MOBILGARD™ 560 VS
Mobilgard™ 525
Mobilgard™ 525