DẦU NHỚT MOBIL

DẦU NHỚT TOTAL

DẦU NHỚT MOTUL

CÁC LOẠI DẦU KHÁC

thông tin liên hệ
ông hoàng văn hiển
Giám Đốc - 0934 328 799

ông đỗ văn mạnh
PGĐ Kinh Doanh - 0902 269 338

-

Chia sẻ lên:
MOBILGARD™ 12 SERIES

MOBILGARD™ 12 SERIES

Mô tả chi tiết

 

MOBILGARD™ 12 SERIES

 

Đặc tính tiêu biểu

 

 

312

412

512

Cấp độ nhớt SAE

30

40

50

Tỷ trọng ở 15ºC

0.896

0.899

0.903

Điểm chớp cháy, ºC, ASTM D 92

266

272

282

Điểm đông đặc, ºC, ASTM D 97

-9

-9

-9

Độ nhớt, ASTM D 445

 

 

 

cSt, ở 40ºC

108

142

219

cSt, ở 100ºC

12.0

14.5

19.4

Chỉ số độ nhớt, ASTM D 2270

100

100

100

TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896

15

15

15

Xem thêm các sản phẩm liên quan
MOBILGARD™ 12 SERIES
MOBILGARD™ 12 SERIES
MOBILGARD™ 300
MOBILGARD™ 300
MOBILGARD™ 450 NC
MOBILGARD™ 450 NC
MOBILGARD™ M30 SERIES
MOBILGARD™ M30 SERIES
MOBILGARD™ M40 SERIES
MOBILGARD™ M40 SERIES
MOBILGARD™ 570
MOBILGARD™ 570
MOBILGARD™ 5100
MOBILGARD™ 5100
MOBILGARD™ 560 VS
MOBILGARD™ 560 VS
Mobilgard™ 525
Mobilgard™ 525