DẦU NHỚT MOBIL

DẦU NHỚT TOTAL

DẦU NHỚT MOTUL

CÁC LOẠI DẦU KHÁC

thông tin liên hệ
ông hoàng văn hiển
Giám Đốc - 0934 328 799

ông đỗ văn mạnh
PGĐ Kinh Doanh - 0902 269 338

-

Dầu Total công nghiệp

Total Carter ENS/EP 700
Total Carter ENS/EP 700
Total Misola ASC 220
Total Misola ASC 220
Total Dacnis SE Series
Total Dacnis SE Series
Total Carter ENS/EP 700
Total Carter ENS/EP 700
Total Carter SY
Total Carter SY
Total Cirkan C
Total Cirkan C
Total Seriola 1510
Total Seriola 1510
Total Lactuca LT2
Total Lactuca LT2
Total Osyris HLS 4
Total Osyris HLS 4
Total Nevastane AW
Total Nevastane AW
Dầu thủy lực Azolla ZS 32-46-68
Dầu thủy lực Azolla ZS 32-46-68
Dầu động cơ diesel Total Rubia TIR 6400 15W40
Dầu động cơ diesel Total Rubia TIR 6400...
Dầu máy chính Disola M3015, M4015, Aurelia TI 3030, Aurelia TI 4030...
Dầu máy chính Disola M3015, M4015, Aurel...