DẦU NHỚT MOBIL

DẦU NHỚT TOTAL

DẦU NHỚT MOTUL

CÁC LOẠI DẦU KHÁC

thông tin liên hệ
ông hoàng văn hiển
Giám Đốc
0934 328 799 - 0919 105 420

ông đỗ văn mạnh
PGĐ Kinh Doanh
0902 269 338 - 0904 473 468

-

Dầu Mobil công nghiệp

Mobil Hydraulic 10W
Mobil Hydraulic 10W
Mobil Delvac MX
Mobil Delvac MX
Mobil DTE 24-25-26
Mobil DTE 24-25-26
Mobil Delvac MX 15W-40
Mobil Delvac MX 15W-40
Mobil DTE 10 Exell 68
Mobil DTE 10 Exell 68
Mỡ XHP 222
Mỡ XHP 222
Mobil SHC 629
Mobil SHC 629
synthetic
synthetic
Mobil Synth lubricant
Mobil Synth lubricant
Mobil EAL Arctic 22 CC
Mobil EAL Arctic 22 CC
Mobil 600XP 320
Mobil 600XP 320