DẦU NHỚT MOBIL

DẦU NHỚT TOTAL

DẦU NHỚT MOTUL

CÁC LOẠI DẦU KHÁC

thông tin liên hệ
ông hoàng văn hiển
Giám Đốc
0934 328 799 - 0919 105 420

ông đỗ văn mạnh
PGĐ Kinh Doanh
0902 269 338 - 0904 473 468

-

Dầu nhờn Shell

Rimula R1
Rimula R1
Corena
Corena
Omala S2
Omala S2
Shell Telles S2 M
Shell Telles S2 M
Gadus
Gadus