DẦU NHỚT MOBIL

DẦU NHỚT TOTAL

DẦU NHỚT MOTUL

CÁC LOẠI DẦU KHÁC

thông tin liên hệ
ông hoàng văn hiển
Giám Đốc
0934 328 799 - 0919 105 420

ông đỗ văn mạnh
PGĐ Kinh Doanh
0902 269 338 - 0904 473 468

-

Dầu nhờn Castrol - BP

Castrol CRB Turbo 15W - 40
Castrol CRB Turbo 15W - 40
Castrol Aircol
Castrol Aircol
Castrol Hyspin
Castrol Hyspin
Castrol Vecto 15W - 40
Castrol Vecto 15W - 40
BP multi 20W - 50
BP multi 20W - 50